Selamat datang ke laman web kami, ClassicCarbs.co.uk.
Berikut ini menerangkan Syarat Syarat Perkhidmatan untuk laman web ClassicCarbs.co.uk kami.

Segi penggunaan laman web dan syarat:
Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat penggunaan berikut, yang bersama-sama dengan dasar privasi kami mengawal hubungan ClassicCarbs.co.uk dengan anda berhubung dengan laman web ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian terma dan syarat ini, sila jangan gunakan laman web kami.
Istilah 'ClassicCarbs.co.uk' atau 'kami' atau 'kami' merujuk kepada pemilik laman web yang pejabatnya berdaftar adalah ClassicCarbs.co.uk, Classic Carbs UK, Workshop 2, Unit 19, Premier Partnership Estate, Leys Road , Bukit Brierley, West Midlands. DY5 3UP, United Kingdom. Istilah 'anda' merujuk kepada pengguna atau penonton laman web kami.

Penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada terma berikut penggunaan:

• Kandungan laman web ini adalah untuk maklumat umum anda dan penggunaan sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

• Laman web ini menggunakan kuki untuk memantau pilihan penyemakan imbas. Sekiranya anda membenarkan kuki digunakan, sila rujuk ke dasar privasi kami untuk perincian mengenai data apa yang mungkin kami kumpulkan dan bagaimana ia dapat digunakan.

• Kami tidak mahupun mana-mana pihak ketiga memberi sebarang jaminan atau jaminan mengenai ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang ditemui atau ditawarkan di laman web ini untuk sebarang tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan dan kami dengan jelas mengecualikan liabiliti untuk sebarang ketidaktepatan atau kesilapan tersebut setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

• Anda menggunakan apa-apa maklumat atau bahan di laman web ini sepenuhnya atas risiko anda sendiri, yang mana kami tidak akan bertanggungjawab. Adalah menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa mana-mana produk, perkhidmatan atau maklumat yang tersedia melalui laman web ini memenuhi keperluan khusus anda.

• Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada reka bentuk, susun atur, rupa, rupa dan grafik. Pengeluaran semula adalah dilarang selain daripada notis hak cipta, yang merupakan sebahagian dari terma dan syarat ini.

• Semua cap dagang yang diterbitkan dalam laman web ini, yang bukan hak milik, atau dilesenkan kepada pengendali, diakui di laman web.

• Penggunaan laman web ini tanpa kebenaran boleh menimbulkan tuntutan ganti rugi dan / atau menjadi kesalahan jenayah.

• Laman web ini juga boleh menyertakan pautan ke laman web lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda untuk memberikan maklumat lanjut. Mereka tidak menandakan bahawa kami menyokong laman web. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan laman web yang dipautkan.

• Penggunaan laman web ini dan sebarang pertikaian yang timbul daripada penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada undang-undang United Kingdom.