Bahagian-bahagian IDA (triple barrel)

Pameran kesemua keputusan 10