Stok terpakai & lebihan - Karburetor & bahagian

Pameran kesemua keputusan 3