Notis Privasi Laman Web - Mematuhi undang-undang pemprosesan data GDPR di EU.

1. PENGENALAN

Notis privasi ini memberikan anda butiran tentang cara kami mengumpul dan memproses data peribadi anda melalui penggunaan laman web kami https://classiccarbs.co.uk

Dengan memberikan kami data anda, anda memberi jaminan kepada kami bahawa anda berusia lebih dari 13.

Emmanuel Grigoriou t / a Carbs Classic UK adalah pengawal data dan kami bertanggungjawab untuk data peribadi anda (dirujuk sebagai "kami", "kami" atau "kami" dalam notis privasi ini).

Contact Details:
Carbs Classic UK
Emmanuel Grigoriou
Bengkel 2, Unit 19,
Estet Perkongsian Perdana
Jalan Leys
Bukit Brierley
West Midlands
DY5 3UP
United Kingdom

Nama penuh entiti undang-undang: Emmanuel Grigoriou berdagang sebagai Classic Carbs UK

Alamat emel: [e-mel dilindungi]

Adalah sangat penting bahawa maklumat yang kami pegang tentang anda adalah tepat dan terkini. Sila beritahu kami jika pada bila-bila masa maklumat peribadi anda berubah dengan menghantar e-mel kepada kami di [e-mel dilindungi]

2. APAKAH DATA KAMI MENYAMPAIKAN TENTANG ANDA, BAGI APA-APA TUJUAN DAN MENGENAI APABILA KAMI DALAM PROSES KAMI
Data peribadi bermaksud maklumat yang mampu mengenal pasti individu. Ia tidak termasuk data yang tidak dikenali.

Kami boleh memproses kategori data peribadi berikut tentang anda:

• Data Komunikasi yang merangkumi sebarang komunikasi yang anda hantar kepada kami sama ada melalui borang hubungan di laman web kami, melalui e-mel, teks, pemesejan media sosial, penyiaran media sosial atau sebarang komunikasi lain yang anda hantar kepada kami. Kami memproses data ini untuk tujuan berkomunikasi dengan anda, untuk menyimpan rekod dan untuk penubuhan, penentuan atau pertahanan tuntutan undang-undang. Dasar sah kami untuk pemprosesan ini adalah kepentingan sah kami yang dalam kes ini adalah untuk membalas komunikasi yang dihantar kepada kami, untuk menyimpan rekod dan untuk menubuhkan, mengejar atau mempertahankan tuntutan undang-undang.

• Data Pelanggan yang merangkumi data yang berkaitan dengan pembelian barang dan / atau perkhidmatan seperti nama, tajuk, alamat pengebilan, alamat e-mel alamat penghantaran, nombor telefon, butiran hubungan, butiran pembelian. Pada masa-masa yang jarang berlaku apabila anda membayar kami melalui telefon, sebaik sahaja pembayaran anda telah dilalui, kami akan merosakkan dan memusnahkan butiran kad anda. Kami memproses data ini untuk membekalkan barang dan / atau perkhidmatan yang telah anda beli dan menyimpan rekod transaksi tersebut. Dasar sah kami untuk pemprosesan ini adalah prestasi kontrak antara anda dan kami dan / atau mengambil langkah atas permintaan anda untuk memasuki kontrak tersebut.

• Data Pengguna yang termasuk data mengenai cara anda menggunakan laman web kami dan mana-mana perkhidmatan dalam talian bersama-sama dengan mana-mana data yang anda siarkan untuk penerbitan di laman web kami atau melalui perkhidmatan dalam talian lain seperti halaman Facebook kami. Kami memproses data ini untuk mengendalikan laman web kami dan memastikan kandungan yang relevan diberikan kepada anda, untuk memastikan keselamatan laman web kami, untuk mempertahankan back-up laman web dan / atau pangkalan data kami dan untuk membolehkan penerbitan dan pentadbiran laman web kami, perkhidmatan dalam talian lain dan perniagaan. Dasar sah kami untuk pemprosesan ini adalah kepentingan sah kami yang dalam kes ini membolehkan kami untuk mentadbir laman web kami dan perniagaan kami dengan betul.

• Data Teknikal yang merangkumi data mengenai penggunaan laman web dan perkhidmatan dalam talian kami seperti alamat IP anda, data log masuk anda, butiran tentang penyemak imbas anda, tempoh lawatan ke halaman di laman web kami, paparan halaman dan laluan navigasi, butiran mengenai bilangan kali anda menggunakan laman web kami, tetapan zon masa dan teknologi lain pada peranti yang anda gunakan untuk mengakses laman web kami. Sumber data ini adalah dari sistem pengesanan analisis kami. Kami memproses data ini untuk menganalisis penggunaan laman web kami dan perkhidmatan dalam talian lain, untuk mentadbir dan melindungi perniagaan dan tapak web kami, untuk menyampaikan kandungan dan iklan laman web yang relevan kepada anda dan untuk memahami keberkesanan iklan kami. Dasar sah kami untuk pemprosesan ini adalah kepentingan sah kami yang dalam hal ini adalah untuk membolehkan kami untuk mentadbir laman web kami dan perniagaan kami dengan betul dan mengembangkan perniagaan kami dan untuk menentukan strategi pemasaran kami.

• Data Pemasaran yang merangkumi data mengenai keutamaan anda dalam menerima pemasaran dari kami dan keutamaan komunikasi anda. Kami memproses data ini untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam promosi kami yang mungkin kami terima seperti pertandingan, cabutan hadiah dan hadiah percuma, untuk menyampaikan kandungan dan iklan laman web yang relevan kepada anda dan mengukur atau memahami keberkesanan iklan ini. Dasar sah kami untuk pemprosesan ini adalah kepentingan sah kami yang dalam hal ini adalah untuk mengkaji bagaimana pelanggan menggunakan produk / perkhidmatan kami, mengembangkannya, mengembangkan perniagaan kami dan memutuskan strategi pemasaran kami.

• Kami boleh menggunakan Data Pelanggan, Data Pengguna, Data Teknikal dan Data Pemasaran untuk menyampaikan kandungan dan iklan laman web yang relevan kepada anda (termasuk iklan Facebook atau iklan paparan lain) dan untuk mengukur atau memahami keberkesanan pengiklanan yang kami berikan kepada anda. Dasar sah kami untuk pemprosesan ini adalah kepentingan yang sah untuk mengembangkan perniagaan kami. Kami juga boleh menggunakan data sedemikian untuk menghantar komunikasi pemasaran lain kepada anda. Dasar sah kami untuk pemprosesan ini sama ada persetujuan atau kepentingan sah (iaitu untuk mengembangkan perniagaan kami).

Data sensitif

Kami tidak mengumpul sebarang Data Sensitif mengenai anda. Data sensitif merujuk kepada data yang merangkumi butiran mengenai kaum atau etnik, kepercayaan agama atau falsafah, kehidupan seks, orientasi seksual, pendapat politik, keahlian kesatuan sekerja, maklumat mengenai kesihatan dan genetik dan data biometrik anda. Kami tidak mengumpul apa-apa maklumat mengenai sabitan dan kesalahan jenayah.
Di mana kami dikehendaki mengumpul data peribadi mengikut undang-undang, atau di bawah terma kontrak antara kami dan anda tidak memberikan kami data tersebut apabila diminta, kami mungkin tidak dapat melaksanakan kontrak (contohnya, untuk menyampaikan barang atau perkhidmatan kepada anda). Jika anda tidak memberikan kami data yang diminta, kami mungkin perlu membatalkan produk atau perkhidmatan yang anda telah memesan tetapi jika kami melakukannya, kami akan memberitahu anda pada masa itu.

Kami hanya akan menggunakan data peribadi anda untuk tujuan ia dikumpulkan atau tujuan yang munasabah jika perlu. Sekiranya kita perlu menggunakan butiran anda untuk tujuan baru yang tidak berkaitan, kami akan memberitahu anda dan menjelaskan alasan undang-undang untuk diproses.

Kami boleh memproses data peribadi anda tanpa pengetahuan atau persetujuan anda di mana ini diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang.

3. BAGAIMANA KAMI MENDAPATKAN DATA PERIBADI ANDA

Kami boleh mengumpul data tentang anda dengan anda menyediakan data terus kepada kami (contohnya dengan mengisi borang di laman web kami atau menghantar e-mel kepada kami). Kami mungkin secara automatik mengumpulkan data tertentu daripada anda semasa anda menggunakan laman web kami dengan menggunakan kuki dan teknologi serupa. Sila lihat dasar cookie kami untuk maklumat lanjut mengenai ini: https://classiccarbs.co.uk/cookie-policy.

Kami mungkin menerima data daripada pihak ketiga seperti penyedia analisis seperti Google yang berpangkalan di luar EU, rangkaian pengiklanan seperti Facebook yang berpusat di luar EU, seperti penyedia maklumat carian seperti Google yang berpusat di luar EU, penyedia perkhidmatan teknikal, pembayaran dan penghantaran , seperti broker data atau agregator.

Kami juga boleh menerima data daripada sumber yang tersedia secara umum seperti Rumah Syarikat dan Daftar Pemilih yang didasarkan di dalam EU.

4. KOMUNIKASI PEMASARAN

Dasar sah kami memproses data peribadi anda untuk menghantar komunikasi pemasaran anda adalah persetujuan anda atau kepentingan sah kami (iaitu untuk mengembangkan perniagaan kami).

Di bawah Peraturan Privasi dan Komunikasi Elektronik, kami boleh menghantar komunikasi pemasaran dari kami jika (i) anda membuat pembelian atau meminta maklumat daripada kami mengenai barangan atau perkhidmatan kami atau (ii) anda bersetuju untuk menerima komunikasi pemasaran dan dalam setiap kes anda tidak memilih untuk menerima komunikasi sedemikian sejak itu. Di bawah peraturan ini, jika anda adalah syarikat yang terhad, kami boleh menghantar e-mel pemasaran anda tanpa persetujuan anda. Walau bagaimanapun, anda masih boleh memilih untuk tidak menerima e-mel pemasaran dari kami pada bila-bila masa.

Sebelum kami berkongsi data peribadi anda dengan mana-mana pihak ketiga untuk tujuan pemasaran mereka sendiri, kami akan mendapat persetujuan anda secara nyata.

Anda boleh meminta kami atau pihak ketiga untuk menghentikan menghantar mesej pemasaran anda pada bila-bila masa dengan mengikuti pautan keluar pada sebarang mesej pemasaran yang dihantar kepada anda.

Sekiranya anda memilih untuk tidak menerima komunikasi pemasaran, pilihan ini tidak terpakai kepada data peribadi yang disediakan sebagai hasil dari transaksi lain, seperti pembelian, pendaftaran waranti dll.

5. PENDEDAHAN DATA PERIBADI ANDA

Kami mungkin perlu berkongsi data peribadi anda dengan pihak-pihak yang dinyatakan di bawah:

• Penyedia perkhidmatan yang menyediakan perkhidmatan pentadbiran IT dan sistem.
• Penasihat profesional termasuk peguam, jurubank, juruaudit dan penanggung insurans
• Badan kerajaan yang memerlukan kami melaporkan aktiviti pemprosesan.
• Pihak ketiga yang kami menjual, memindahkan, atau menggabungkan bahagian perniagaan kami atau aset kami.

Kami menghendaki semua pihak ketiga yang kami memindahkan data anda untuk menghormati keselamatan data peribadi anda dan untuk merawatnya mengikut undang-undang. Kami hanya membenarkan pihak ketiga sedemikian untuk memproses data peribadi anda untuk tujuan tertentu dan mengikut arahan kami.

6. PEMINDAHAN ANTARABANGSA - JIKA PEMINDAHAN DI LUAR EEA OCCUR:

Negara-negara di luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) tidak selalu menawarkan tahap perlindungan yang sama kepada data peribadi anda, jadi undang-undang Eropah telah melarang pemindahan data peribadi di luar EEA kecuali pemindahan itu memenuhi kriteria tertentu.

Sesetengah penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami didasarkan di luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) supaya pemprosesan data peribadi anda akan melibatkan pemindahan data di luar EEA.

Apabila kami memindahkan data peribadi anda keluar dari EEA, kami berusaha sebaik mungkin untuk memastikan tahap keselamatan data yang sama dengan memastikan sekurang-kurangnya satu daripada perlindungan berikut telah disediakan:

• Kami hanya akan memindahkan data peribadi anda ke negara-negara yang telah diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah sebagai menyediakan tahap perlindungan yang memadai untuk data peribadi oleh; atau
• Di mana kami menggunakan penyedia perkhidmatan tertentu, kami boleh menggunakan kontrak atau kod tatalaku atau mekanisme persijilan yang khusus yang diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah yang memberikan data peribadi perlindungan yang sama di Eropah; atau
• Jika kami menggunakan pembekal berasaskan AS yang merupakan sebahagian daripada Perisai Privasi EU-AS, kami boleh memindahkan data kepada mereka, kerana mereka mempunyai perlindungan setara.
Jika tiada perlindungan di atas tersedia, kami boleh meminta persetujuan anda secara eksplisit untuk pemindahan tertentu. Anda akan mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan ini pada bila-bila masa.

7. KESELAMATAN DATA

Kami telah meletakkan langkah-langkah keselamatan untuk menghalang data peribadi anda daripada hilang, digunakan, diubah, didedahkan, atau diakses tanpa sengaja tanpa kebenaran. Kami juga membenarkan akses kepada data peribadi anda hanya kepada pekerja dan rakan kongsi yang mempunyai perniagaan perlu mengetahui data tersebut. Mereka hanya akan memproses data peribadi anda pada arahan kami dan mereka mesti menyimpannya dengan sulit.

Kami mempunyai prosedur untuk menangani sebarang pelanggaran data peribadi yang disyaki dan akan memaklumkan kepada anda dan mana-mana pengawal selia yang berkaitan dengan pelanggaran jika kami dikehendaki secara sah.

8. PENUTUP DATA

Kami hanya akan menyimpan data peribadi anda selagi perlu untuk memenuhi tujuan yang kami kumpulkan untuknya, termasuk untuk memenuhi keperluan undang-undang, perakaunan, atau pelaporan.

Apabila menentukan masa yang betul untuk menyimpan data untuk melihat jumlah, sifat dan sensitiviti, potensi risiko membahayakan penggunaan atau pendedahan yang tidak dibenarkan, tujuan pemprosesan, jika ini dapat dicapai dengan cara lain dan keperluan undang-undang.

Untuk tujuan cukai, undang-undang menghendaki kami menyimpan maklumat asas tentang pelanggan kami (termasuk Kenalan, Identiti, Kewangan dan Transaksi Data) selama enam tahun selepas mereka berhenti menjadi pelanggan.

Dalam sesetengah keadaan, kami boleh menamakan data peribadi anda untuk tujuan penyelidikan atau statistik yang membolehkan kami menggunakan maklumat ini selama-lamanya tanpa memberi notis lanjut kepada anda.

9. HAK HAK ANDA

Di bawah undang-undang perlindungan data anda mempunyai hak berhubung dengan data peribadi anda yang merangkumi hak untuk meminta akses, pembetulan, pemadaman, sekatan, pemindahan, untuk membantah kepada pemprosesan, ke portabiliti data dan (jika tanah pemprosesan sah adalah persetujuan) kepada menarik balik persetujuan.

Anda boleh melihat lebih lanjut mengenai hak-hak ini di:
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/
Jika anda ingin menggunakan mana-mana hak yang dinyatakan di atas, sila e-mel kepada kami di [e-mel dilindungi]
Anda tidak perlu membayar bayaran untuk mengakses data peribadi anda (atau untuk menjalankan mana-mana hak lain). Walau bagaimanapun, kami mungkin mengenakan bayaran yang munasabah jika permintaan anda jelas tidak berasas, berulang atau berlebihan atau enggan mematuhi permintaan anda dalam keadaan ini.

Kami mungkin perlu meminta maklumat khusus daripada anda untuk membantu kami mengesahkan identiti anda dan memastikan hak anda untuk mengakses data peribadi anda (atau untuk menjalankan mana-mana hak anda yang lain). Ini adalah langkah keselamatan untuk memastikan bahawa data peribadi tidak didedahkan kepada sesiapa yang tidak berhak untuk menerimanya. Kami juga mungkin menghubungi anda untuk meminta anda mendapatkan maklumat lanjut berhubung permintaan anda untuk mempercepatkan tindak balas kami.

Kami cuba memberi respons kepada semua permintaan yang sah dalam tempoh satu bulan. Kadang-kadang ia boleh membawa kita lebih lama daripada sebulan jika permintaan anda sangat rumit atau anda telah membuat beberapa permintaan. Dalam kes ini, kami akan memaklumkan anda.

Jika anda tidak berpuas hati dengan apa-apa aspek bagaimana kami mengumpul dan menggunakan data anda, anda berhak untuk mengadu kepada Pejabat Pesuruhjaya Maklumat (ICO), pihak berkuasa penyeliaan Inggeris untuk isu perlindungan data (www.ico.org.uk). Kami harus bersyukur jika anda menghubungi kami terlebih dahulu jika anda mempunyai aduan supaya kami boleh cuba menyelesaikannya untuk anda.

10. PAUTAN PIHAK KETIGA

Laman web ini mungkin termasuk pautan ke laman web pihak ketiga, pemalam dan aplikasi. Mengklik pada pautan tersebut atau membolehkan sambungan tersebut membolehkan pihak ketiga mengumpul atau berkongsi data tentang anda. Kami tidak mengawal laman web pihak ketiga ini dan tidak bertanggungjawab atas kenyataan privasi mereka. Apabila anda meninggalkan laman web kami, kami menggalakkan anda membaca notis privasi setiap laman web yang anda lawati.

11. COOKIES

Anda boleh menetapkan penyemak imbas anda untuk menolak semua atau beberapa kuki penyemak imbas, atau memberi isyarat kepada anda apabila laman web menetapkan atau mengakses kuki. Sekiranya anda melumpuhkan atau menolak cookies, sila ambil perhatian bahawa beberapa bahagian laman web ini boleh menjadi tidak dapat diakses atau tidak berfungsi dengan baik. Untuk maklumat lanjut mengenai kuki yang kami gunakan, sila lihat https://classiccarbs.co.uk/cookie-policy

PERUBAHAN NOTIS:
Seperti mana-mana halaman notis pentadbiran dan undang-undang, kandungan halaman ini boleh dan akan berubah dari semasa ke semasa. Oleh itu, halaman ini dapat dibaca secara berbeza seperti lawatan anda yang akan datang. Perubahan ini diperlukan, dan dijalankan oleh ClassicCarbs.co.uk, untuk melindungi kedua-dua anda dan laman web ClassicCarbs.co.uk kami. Sekiranya halaman ini penting bagi anda, anda perlu menyemak semula dengan kerap kerana tidak ada notis perubahan kandungan lain yang akan diberikan sama ada sebelum atau selepas perubahan itu berkuat kuasa.

SOALAN / KOMENTAR / PELANGGAN:
Anda juga boleh melawat www.allaboutcookies.org (… Atau https://www.aboutcookies.org/ ) untuk maklumat lanjut mengenai kuki, termasuk cara memadamkan semua kuki kami dari penyemak imbas anda selepas anda meninggalkan laman web kami.

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai kandungan halaman ini, atau hanya ingin menghubungi kami atas sebarang sebab lain, anda boleh melakukannya dengan mengikuti pautan ini: https://classiccarbs.co.uk/contact-us